Laporkan Penyalahgunaan

Blog berisi kumpulan produk hukum Indonesia.

Cuti Melahirkan bagi PNS

Dari berbagai macam cuti bagi Pegawai Negeri Sipil satu diantaranya adalah cuti melahirkan. Cuti melahirkan diberikan bagi PNS perempuan dari anak pertama hingga anak ketiga sejak diangkat menjadi PNS. Jadi PNS yang sudah memiliki anak sebelum PNS, tidak dihitung. Untuk kelahiran keempat, cuti melahirkan diganti cuti besar. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan. (pasal 325 ayat 1, 2 dan 3 PP 11 tahun 2017).
cuti melahirkan bersalin bagi PNS, lama waktu cuti melahirkan, prosedur pengajuan cuti bersalin pns
cuti melahirkan

Lama cuti melahirkan 3 bulan diambil 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
Apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil wanita  yang mengambil cuti bersalin 2 (dua) minggu sebelum persalinan, maka haknya sesudah persalinan tetap 2 (dua) bulan; (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor. 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil,)

Selama mengambil cuti melahirkan, PNS berhak mendapatkan penghasilan (gaji) PNS. (pasal 327)

Cara mengajukan Cuti Melahirkan PNS

PNS yang akan mengambil cuti melahirkan mengajukan terlebih dahulu permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang atau atasan (biasanya Badan Kepegawaian Daerah). Kemudian pejabat tersebut mengeluarkan surat ijin cuti melahirkan.

Permintaan cuti bersalin harus disertai keterangan dokter/ bidan tentang usia kandungan dan perkiraan waktu persalinan.

PNS wanita yang akan bersalin untuk keempat kalinya, dan menjelang persalinannya yang bersangkutan berhak atas cuti besar, dapat mengajukan cuti besar sebagai cuti persalinan.

Syarat Umum Pengajuan Cuti Melahirkan

  1. Surat Permohonan (contoh surat permohonan cuti melahirkan unduh disini)
  2. Kartu Cuti PNS
  3. Surat Keterangan Dokter / Bidan tentang usia kandungan dan perkiraan waktu persalinan
  4. Surat Pengantar dari Unit Kerja.
Itu tadi perihal cuti melahirkan bagi PNS.


Related Posts