Keterlibatan Orangtua Dalam Menyediakan Peluang-Peluang Untuk Pengalaman-pengalaman Baru.

Orangtua harus menyediakan peluang-peluang untuk pengalaman-pengalaman yang baru dan lain sebagainya. Mereka harus memperkenalkan pada anaknya alat-alat permainan yang pelbagai jenis dan bentuk, mendorong anaknya bermain dengan anak-anak lain, membawa anaknya ke tempat-tempat yang menarik, memperkenalkan mereka kepada alam sekeliling, musik dan seni dan terhadap pelbagai pengalaman yang lain.

Pengalaman yang diperoleh dari teman sebaya penting karena itu akan menyebabkan perkembangan yang lebih seimbang. Oleh karenanya harus mendorong anaknya untuk berkawan. Dengan adanya teman sebaya, anak-anak mempelajari kemahiran perjuangan sosial yaitu bagaimana mendapatkan apa yang diperlukannya dengan melalui harus bertengkar, bilang "tolong", memberitahu gurunya ataupun melakukan pertukaran, bagaimana hendak berinteraksi dengan yang lain dan mendapatkan kawan dengan melalui sikap mengalah, bersikap ramah dan menjemput ke rumah teman, bagaimana menambahkan kekuasaan dirinya dengan melalui menambahkan teman dan mendukung anak-anak lain dan terakhir bagaimana hendak bekerjasama dalam suatu kelompok dengan melalui kerjasama, menunggu giliran, mendengar dan berbincang. Masalah konflik perseorangan yang terjadi memerlukan kemahiran menyelesaikan masalah yang seterusnya membawa kepada kecakapan sosial.

Jelas kepada kita akan pentingnya teman sebaya dan lebih lanjut, orangtua harus menggalakkan anaknya untuk mempunyai teman karena ini dapat menyediakan peluang-peluang untuk pengalaman yang baru. Orangtua mesti memainkan peranan dalam penyediaan ini misalnya mewujudkan situasi agar anaknya bersama-sama anak-anak lain sewaktu ada di taman permainan, bertemu saudara yang dekat, tetangga serta teman-teman agar pengalaman dari teman sebaya bisa diperoleh.

Mereka harus bermain dalam suasana harmonis dengan berinteraksi dengan sebaiknya dan dapat menerima suasana yang 'multiracial' (berbagai suku bangsa) dan 'multicultural' (berbagai budaya). Waktu berhubungan dengan teman sebaya, orangtua seharusnya menghindarkan campurtangan mereka sebanyak mungkin. Bila timbul masalah barulah orangtua boleh memberi dorongan, sokongan dan sedikit bantuan untuk mengatasi masalah perhubungan ini.


Orangtua Bekerjasama Dengan Orang Lain (Care Agents)


Orangtua harus melibatkan diri dan bekerjasama dengan pihak-pihak (orang) lain dalam penjagaan anak-anak. Kerjasama diperlukan di antara dua pihak ini untuk memberikan suatu ikatan yang sehat. la harus membentuk individu penyayang. Kedua pihak harus peka terhadap perubahan luar biasa pada tingkahlaku anak-anak yang tidak diinginkan oleh pihak penjaga.

Sebagai partner kerjasama orangtua mesti memastikan pihak penjaga (orang lain) ini mempunyai kakitangan/bawahan yang mahir dan dapat mencurahkan kasih sayang. Suatu program harus dibentuk dan harus seimbang dalam membentuk perkembangan psikologi yang positif. Program ini harus disusun dengan usaha kedua pihak yang terkait. Orangtua harus peka dengan menghadirkan diri dalam diskusi berkenaan isu perkembangan anak-anak. Mereka juga harus melaporkan tingkahlaku anaknya di rumah kepada pihak lain atau agen penjagaan.

Hubungan yang kukuh antara rumah dan agen ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antara masalah dari rumah dengan pihak lain yang terkait atau sekolah. Hubungan ini akan mengukuhkan lagi proses pembelajaran dan memastikan bahwa upaya ini berkelanjutan dan konsisten dalam hidup anak-anak. Sekiranya orangtua tidak melibatkan diri, anak mereka akan hidup dalam dua dunia yang, asing dan tidak berhubungan antara satu sama lain. Beberapa faktor  mempengaruhi orangtua dan hal ini hanya berpengaruh terhadap hubungan dengan anak-anak mereka. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonmi, konflik rumahtangga, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, kekurangan pengetahuan tentang perkembangan khusus kanak- kanak dan kemahiran dalam berperan sebagai orangtua. Kesemua faktor ini dapat berinteraksi antara satu sama lain dan kadangkala menghalangi orangtua untuk melaksanakan keterlibatan pada tahap yang berbeda.

Orangtua mungkin memerlukan dukungan untuk bertindak sebagai orangtua, sebagai suami dan isteri dan sebagai individu. Orangtua tidak akan begitu mengutamakan aspek-aspek halus keorangtuaan sekiranya mereka mempunyai hal-hal untuk memenuhi keperluan dasar dan juga mungkin mereka mengalami tekanan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah. Orangtua memerlukan rangkaian sokongan secara informal dari saudara dan teman-teman dan lingkungan sosial yang formal.

Suatu dukungan dalam pendidikan berperan sebagai orangtua yang khusus perlu bagi mendidik orangtua. Melalui pendidikan ini, ia dapat mengenal secara pasti bahwa orangtua umumnya mempunyai kekuatan dan kepandaian tertentu dalam lingkup berperan sebagai orangtua tetapi mereka mungkin memerlukan pengetahuan tambahan dan juga ketrampilan-ketrampilan baru untuk meningkatkan perawatan anak-anak. Orangtua juga harus tegas dalam menjalankan tugas mereka, bekerjasama terhadap kejadian yang dilalui dengan orangtua yang lain. Mereka juga harus belajar dari orangtua yang lain.

KESIMPULAN

Orangtua suka ataupun tidak, mereka memainkan peranan yang penting dalam pembentukan psikologi anak-anak secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak-anak, ini menyebabkan peranan orangtua tidak dapat digantikan oleh orang sebarangan. Orangtua dapat berperan dengan sukses seandainya mereka memahami anaknya. Mereka harus menerima anak mereka tanpa syarat dan menyediakan pelbagai stimulasi pada tahap awal masa kanak-kanak. Mereka sepatutnya secara penuh menjalani peran tersebut dan harus juga mempunyai pemahaman tentang tingkahlaku serta perangai anak.

Orangtua juga mesti melibatkan diri dalam perkembangan psikologi anak-anak secara  langsung dan secara tidak langsung pula menyediakan peluang-peluang bagi pelbagai pengalaman terutama pengalaman bersama teman sebaya. Paling akhir, orangtua harus bekerjasama dengan keluarga lain atau dengan pihak-pihak (yayasan atau sejenisnya) penjagaan anak-anak.
Baca Juga

Post a Comment